(Chinhphu.vn) - Ngày 22/8, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình triển khai Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình triển khai Nghị quyết 43-NQ/TW - Ảnh: VGP/Thế Phong

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 43-NQ/TW, Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quan triệt, tuyên truyền và triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW; khẩn trương điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030; tiếp tục tập trung xử lý các vướng mắc trong thực hiện Kết luận số 2852 của Thanh tra Chính phủ. 

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban cán sự đảng UBND TP. Đà Nẵng đã khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương triển khai xây dựng: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng; dự thảo Nghị định của Chính phủ về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng; đề án về xây dựng cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng. 

Hiện nay, Thành phố đang tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan Trung ương nhanh chóng xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo đề án triển khai Nghị quyết 43-NQ/TW và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ ngay trong năm 2019. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Đà Nẵng trong việc phối hợp xây dựng cũng như tổ chức triển khai Nghị quyết. Trong thời gian ngắn, Đà Nẵng đã nhanh chóng tổ chức triển khai một cách quyết liệt, bài bản, thực chất và hoàn thành cơ bản các công tác triển khai Nghị quyết, trong đó tập trung công tác tuyên truyền tới các cấp ngành, toàn thể Đảng viên và nhân dân trong Thành phố; ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết đồng thời qua 12 chuyên đề đã nhóm lại thành các vấn đề lớn để dễ nhớ và nâng cao hiệu quả trong triển khai Nghị quyết 43; đã có báo cáo cho Chính phủ trên cơ sở đó Chính phủ cũng đã có văn bản chỉ đạo các cấp các ngành về những nội dung cơ bản; tích cực phối hợp xây dựng các đề án về cơ chế, chính sách phát triển thành phố và khẩn trương điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. 

Điều này thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng của Đà Nẵng đối với Nghị quyết và thực hiện đúng chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong việc ban hành và thực thi các Nghị quyết của Đảng. 

Trên quan điểm, tầm nhìn của Nghị quyết 43, đồng chí Nguyễn Văn Bình lưu ý Đà Nẵng triển khai quy hoạch mới đến năm 2030, tầm nhìn 2045 phải mang tầm nhìn dài hạn và tránh bị thay đổi để mỗi thế hệ đóng góp một phần, qua nhiều thế hệ sẽ trở thành hiện thực. Quy hoạch phải phải theo hướng hiện đại, hướng tới xây dựng Đà Nẵng thành thành phố văn minh, đáng sống và tiến tới là thành phố thông minh. 

Về quan điểm phát triển, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đà Nẵng phải thấm nhuần tư tưởng phát triển nhanh nhưng bền vững. Đà Nẵng phát triển không phải chỉ cho Đà Nẵng mà là cho miền Trung và cả nước. Tuyệt đối tránh phát triển theo kiểu lấy thành tích, nhanh nhưng không bền vững. Đà Nẵng phải thấy được tiềm năng lợi thế của mình. Với đặc thù diện tích không lớn và mật độ dân số khá cao, không gian địa lý phát triển không còn nhiều, Đà Nẵng cần tiết kiệm và trân trọng những gì đang có; chỉ lựa chọn những gì tốt cho sự phát triển ổn định lâu dài chứ không lấy đi cơ hội và tiềm năng phát triển của thành phố. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng bối cảnh quốc tế hiện nay khiến nhiều doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ có xu hướng dịch chuyển sang Việt Nam và đây là cơ hội của Đà Nẵng để đón xu thế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao. Đồng thời đề nghị Thành phố cần quan tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng thành trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các trường đại học, trung tâm dịch vụ trong đó trọng tâm là logistic; cần nghiên cứu các cơ chế chính sách thí điểm để tạo nguồn lực đầu tư chứ không chỉ trông chờ sự hỗ trợ từ Trung ương. Có định hướng là quan trọng nhưng phải xây dựng cơ chế tốt để tạo điều kiện cho sự phát triển đột phá của Đà Nẵng. 

Đồng chí đề nghị Đà Nẵng cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo vệ môi trường; quốc phòng-an ninh; ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn Bình tin tưởng thành phố sẽ tiếp tục phối hợp và quyết liệt tổ chức triển khai để sớm đưa Nghị quyết 43 về xây dựng và phát triển Đà Nẵng tới 2030, tầm nhìn tới 2045 vào cuộc sống. 

Thế Phong