(Chinhphu.vn) - TP. Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều chính sách giúp doanh nghiệp trên địa bàn vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 như hỗ trợ về tín dụng, thuế, hỗ trợ chi phí xét nghiệm người lao động cho doanh nghiệp …

Các ngân hàng đã triển khai việc cơ cấu nợ và giảm lãi suất cho doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Minh Trang

Về hỗ trợ tín dụng, theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Đà Nẵng, đến ngày 31/8, tổng dư nợ dự kiến bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố là 63.352 tỷ đồng, chiếm 33,6% tỷ trọng dư nợ. Dư nợ được miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ tại cuối kỳ báo cáo là 3.236 tỷ đồng với 434 khách hàng; lũy kế tổng giá trị nợ đã được miễn giảm lãi là 6.080 tỷ đồng, với số lãi hơn 20 tỷ đồng với 772 khách hàng.

NHNN chi nhánh Đà Nẵng thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với nhóm khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ 0,5-1,5% so với mức lãi suất cho vay hiện hành.

Về hỗ trợ các chính sách thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức khác, ước giảm 77,2 tỷ đồng; giảm một số khoản thu phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đối tượng chịu thuế, ước giảm 50 tỷ đồng; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất trong năm 2021 với số tiền ước giảm 1.088 tỷ đồng (trong đó tiền thuê đất là 128 tỷ đồng)...

TP. Đà Nẵng tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ người lao động. Ảnh: VGP/Minh Trang

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, nhằm phục hồi kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới, Thành phố đang nghiên cứu triển khai các nhóm giải pháp mới trong thời gian tới, bao gồm: Hỗ trợ phí sử dụng hạ tầng trong năm 2021 tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung; hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tín dụng vốn lưu động cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, vận tải, logistic, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ chi phí xét nghiệm người lao động cho doanh nghiệp...

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển Thành phố để khôi phục sản xuất kinh doanh; triển khai Chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân. Miễn phí kinh phí đào tạo nghề cho người lao động (từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chi trả); hỗ trợ điều chỉnh giảm hệ số đối với các thửa đất có vị trí đặc biệt; điều chỉnh bổ sung hệ số phân vệt khu đất theo chiều sâu thửa đất (gồm đất ở, đất thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh); hỗ trợ cho phép gia hạn thuê đất đối với thuê đất theo hiện trạng sử dụng; cho phép doanh nghiệp được điều chỉnh giãn tiến độ triển khai dự án đầu tư do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Minh Trang