(Chinhphu.vn) – Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được đa số cử tri ủng hộ.

Qua lấy ý kiến cử tri các địa phương, có 16 đơn vị có trên 50% số cử tri đồng ý với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Cụ thể, tại huyện Bạch Thông: Thị trấn Phủ Thông có 92,56% số cử tri đồng ý; xã Phương Linh 77%, xã Tân Tiến 91,30%, xã Tú Trĩ 97,76%, xã Quân Bình 96,69%.

Tại huyện Chợ Đồn: Xã Rã Bản có 72,44% số cử tri đồng ý, xã Đông Viên 97,72%, xã Yên Nhuận 95%, xã Phong Huân 88,22%, xã Bằng Lãng 97,42%.

Tại huyện Chợ Mới: Xã Thanh Bình 90,98%, xã Nông Thịnh 96,85%, thị trấn Chợ Mới 90,72%, xã Yên Đĩnh 90,31%.

Huyện Ngân Sơn: Xã Hương Nê 52,52%, xã Lãng Ngâm 97,95%.

Mời bạn đọc xem Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại đây.

Tuệ Văn