(Chinhphu.vn) – Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ ngày 18 – 24/7/2019, UBND xã Thường Lạc và xã Thường Thới Hậu B đã tiến hành phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình, mỗi phiếu lấy ý kiến cử tri bao gồm tất cả cử tri trong hộ gia đình.

Kết quả như sau: Tại xã Thường Lạc, có 2.322/2.629 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 88,3%. Tại xã Thường Thới Hậu B, có 5.803/5.935 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 97,8%. Tổng cộng 2 xã có 8.125/8.564 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 93,1% so với tổng cử tri trên địa bàn.

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tại đây.

Tuệ Văn