(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về việc giao Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với dự án đầu tư tuyến cao tốc Hạ Long - Móng Cái và dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Ảnh minh họa

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Quảng Ninh; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với dự án đầu tư tuyến cao tốc Hạ Long - Móng Cái và dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến để UBND tỉnh Quảng Ninh chủ động huy động vốn đầu tư hai dự án nêu trên, đồng ý về nguyên tắc UBND tỉnh Quảng Ninh là Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án.

UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Ninh trong quá trình triển khai các dự án; kịp thời hướng dẫn, xử lý các vướng mắc phát sinh theo trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Hoàng Diên