(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, năm 2014, thành phố Hà Nội sẽ trợ giúp tổ chức 110 lớp đào tạo nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cung cấp kiến thức cần thiết, bổ sung những kỹ năng và thông tin cần thiết cho đội ngũ quản trị doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh...

Ảnh minh họa

Trong số 110 lớp này có 77 lớp quản trị doanh nghiệp, 33 lớp khởi sự doanh nghiệp.

Dự kiến, một lớp khởi sự doanh nghiệp với 40 học viên/lớp có kinh phí 64 triệu đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 32 triệu đồng, còn lại 32 triệu đồng học viên phải đóng góp. Tương tự, lớp quản trị doanh nghiệp với 40 học viên/lớp có kinh phí chi cho lớp học là 84 triệu đồng (ngân sách thành phố hỗ trợ 42 triệu đồng, học viên tự đóng góp 42 triệu đồng).

Đối tượng đào tạo sẽ chủ yếu là cán bộ quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, thành phố Hà Nội sẽ dành sự quan tâm thích đáng đến các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng khởi sự thành lập doanh nghiệp... Tuy nhiên, đối tượng tham gia phải có nhu cầu, nguyện vọng được đào tạo và chấp hành quy chế đào tạo.

Đến hết tháng 6, thành phố đã tổ chức được 100 lớp (70 lớp quản trị doanh nghiệp, 30 lớp khởi sự doanh nghiệp) trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, với 4.000 học viên tham gia. Về kinh phí, ngân sách thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 3,9 tỷ đồng, kinh phí học viên tự đóng góp là 3,9 tỷ đồng. Như vậy, Hà Nội đã hoàn thành kế hoạch giao trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013.

Thanh Anh