(Chinhphu.vn) – Từ những kết quả tích cực trong thực hiện tự chủ tài chính, biên chế ở một số bệnh viện, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương này khối giáo dục, văn hoá.

Bệnh viện Tim Hà Nộ đã được giao tự chủ cả về tài chính và tổ chức bộ máy, biên chế. Ảnh minh hoạ

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 15/8, ông Phan Chu Đức, Phó trưởng Ban Tổ chức thành ủy Hà Nội cho biết thành phố đang tích cực triển khai kế hoạch số 97/KH-UBND làm cơ sở phân loại các đơn vị tự chủ và đẩy mạnh cơ chế tự chủ kinh phí thường xuyên, xã hội hóa.

Đầu năm 2017, UBND thành phố đã giao tự chủ tài chính thêm 3 đơn vị: Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Phụ Sản, Bệnh viện Ung bướu thuộc Sở Y tế. Tháng 3/2017, giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cho Bệnh viện Tim Hà Nội.

Ngoài ra đã có 5 đơn vị đăng ký tự chủ tài chính trong năm 2017 gồm Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Mắt Hà Đông (Sở Y tế); Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Sở Văn hóa và Thể thao), Tạp chí Giáo dục thủ đô (Sở Giáo dục và đào tạo).

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, qua thực tế giao tự chủ đối với các bệnh viện đã rất thành công. Đơn cử như bệnh viện Tim Hà Nội, sau khi giao tự chủ hoàn toàn, doanh thu đã đạt hơn 900 tỷ đồng, cán bộ, công nhân viên có mức thu nhập cao nhất trong khối bệnh viện công lập của Hà Nội hiện nay.

Từ những kết quả tích cực này, trong thời gian tới Hà Nội sẽ giao tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn thành phố đã tinh giản biên chế  330 trường hợp. Với khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố sau khi xây dựng đề án vị trí việc làm giảm 104 biên chế. Đối với viên chức, kiên quyết không tăng biên chế, chỉ tăng cho lĩnh vực y tế và giáo dục theo đúng định mức quy định tại các văn bản của Trung ương.

PN