(Chinhphu.vn) - HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành mức lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ và phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô.
HĐND TP. Hà Nội đã chốt mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu là 12%. Mức thu đối với ô tô cùng loại đăng ký từ lần thứ 2 và mức thu đối với ô tô tải là 2%.

Hiện tại, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu trên địa bàn Thành phố đang là 15%. Mức thu này được áp dụng tạm thời kể từ ngày 1/4. Trước thời điểm 1/4, mức thu áp dụng là 20%.

Cũng từ 1/8 tới, các loại xe mô tô đăng ký  trên địa bàn Hà Nội sẽ phải nộp phí lưu thông đường bộ với mức từ 50.000-100.000 đồng/năm. Đây là mức thu thấp nhất trong khung quy định của Chính phủ. Cụ thể, xe mô tô có dung tích xi lanh đến 100cm3, mức thu phí là 50.000 đồng/năm; dung tích xi lanh trên 100cm3, mức thu là 100.000 đồng/năm. Mức phí này sẽ áp dụng cho xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy.

Xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng, các chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo (theo quy chuẩn của pháp luật về hộ nghèo) sẽ được miễn phí.

Các chủ phương tiện sẽ thực hiện việc kê khai, nộp phí như sau: Đối với xe mô tô phát sinh trước ngày 1/1/2013 thì tháng 8/2013, thực hiện khai, nộp phí cả năm 2013, mức thu phí là 12 tháng.

Đối với xe mô tô phát sinh từ ngày 1/1/2013 đến 30/6/2013, mức thu phí bằng một nửa mức thu cả năm và thời điểm khai, nộp chậm nhất là ngày 30/8. 

Thời điểm phát sinh từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 hằng năm (trừ năm 2013), chủ phương tiện thực hiện khai, nộp mức phí bằng 1/2 mức thu cả năm. Thời  điểm khai, nộp chậm nhất là ngày 31/7.

Nếu thời điểm phát sinh là từ 1/7 đến 31/12 hằng năm, chủ phương tiện thực hiện khai, nộp phí vào tháng 1 năm sau và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh.

Việc thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn sẽ do UBND xã, phường, thị trấn thực hiện. 

Nhật Nam