(Chinhphu.vn) - TP. Hà Nội đã ban hành quy định về việc thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố (trừ cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Ảnh minh họa
Đối với thu, chi phục vụ bán trú mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiền ăn thỏa thuận với cha mẹ học sinh, tiền chăm sóc bán trú không được quá 150.000 đồng/học sinh/tháng. Trang thiết bị phục vụ bán trú với học sinh mầm non không được thu quá 150.000 đồng/học sinh/năm học; với học sinh tiểu học, trung học cơ sở không quá 100.000 đồng/học sinh/năm học.

Các lớp học 2 buổi/ngày thu không quá 100.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh tiểu học; không quá 150.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh trung học cơ sở. Khoản thu này dùng để chi bồi dưỡng giáo viên trực tiếp tham gia dạy 2 buổi/ngày, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ và phúc lợi tập thể, mua sắm văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học, điện, nước, vệ sinh, tăng cường cơ sở vật chất và các nội dung chi khác phục vụ hoạt động học 2 buổi/ngày.

Đối với thu, chi học phẩm, mức thu không quá 150.000 đồng/học sinh/năm học đối với học sinh mầm non. Mức thu, chi nước uống học sinh không quá 12.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên. 
 
Các trường được tiếp nhận các nguồn viện trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật. Đây là nguồn thu hợp pháp của các trường. Các nguồn thu này phải được ghi chép, quản lý thống nhất qua hệ thống sổ sách kế toán và được chi tiêu theo thỏa thuận với các đơn vị viện trợ, tặng, biếu và Quy chế chi tiêu nội bộ của trường. 
 
Thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường được thực hiện theo nguyên tắc khi ngân sách Nhà nước và khoản thu học phí chưa đáp ứng được hết các nhu cầu sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị.
 
Khi đó các trường được huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và phụ huynh học sinh theo nguyên tắc không ép buộc hay bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh học sinh. Bên đóng góp không được gắn bất kỳ điều kiện ràng buộc nào về đặc quyền, đặc lợi trong việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ tài sản, kinh phí đã đóng góp cho nhà trường. 

Đồng phục học sinh được thiết kế giản dị, kiểu dáng phù hợp lứa tuổi và văn hóa địa phương được hội đồng nhà trường và cha mẹ học sinh đồng thuận, dễ tìm mua hoặc may, giá cả phù hợp điều kiện kinh tế địa phương.

Huy Anh