(Chinhphu.vn) – Sáng 17/11, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 01/ NQ-CP của Chính phủ đồng thời phát động thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2014, Hà Nội đặt mục tiêu tạo bước đột phá  trong xây dựng các cơ chế, chính sách để tăng cường quản lý và huy động các nguồn lực cho đầu tư  phát triển, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quản lý đô thị.

Cùng với đó, TP Hà Nội sẽ gắn việc chỉ  đạo, triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra; xử lý nghiêm việc chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ công việc. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra thực thi công vụ; nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Đồng thời, TP tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công chức; củng cố niềm tin của nhân dân vào đội ngũ công chức, hoạt động công vụ và tập trung triển khai, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện những công việc trọng tâm, việc mới, việc khó, những vấn đề xã hội bức xúc.

Tại hội nghị, thành phố chính thức phát động đợt thi đua nhằm triển khai và  thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ KTXH năm 2014, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu của thành phố trong năm 2014 là tập trung tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn (phấn đấu đạt từ 8,5-9%).

Theo ông Nguyễn Thế Thảo, trong năm nay, thành phố sẽ tăng cường hơn nữa việc đối thoại với các doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ  các giải pháp huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và xử lý nợ đọng thuế; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, giao thông, môi trường, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, lao động, việc làm.

Chủ  tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu trước ngày 25/1/2014 các sở, ngành, quận, huyện, thị xã phải xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương, đơn vị. Trong đó chọn ra những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tạo ra sự chuyển biến rõ nét.

Việt Hà