(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TP Hà  Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Cụ thể, ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp tại Chương trình hành động 22/CTr-UBND của UBND TP về thực hiện các Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp thiết thực, thực hiện tốt công tác dự báo thường xuyên, kiểm soát thị trường, bình ổn giá cả, tăng trưởng kinh tế với mức cao hơn, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, trật tự đô thị; tăng thu ngân sách, bảo đảm thu chi ngân sách địa phương, nhất là chi cho đầu tư hạn tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới; ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy hành chính các cấp.

Chủ tịch UBND TP lưu ý, cùng với 7 nhóm giải pháp đã xác định từ đầu năm 2013 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn, lãi suất, thị trường, các điều kiện để doanh nghiệp dễ tiếp cận và hấp thụ vốn, giải tỏa hàng tồn kho và phá băng thị trường bất động sản, các cấp, các ngành cần nâng cao trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là về thủ tục, cơ chế, chính sách. 

Về thu chi ngân sách, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế Hà Nội lựa chọn và tập trung chỉ  đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ  đã xác định từ đầu năm, đồng thời đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; rà soát, kiên quyết xử lý và thu những khoản nợ đọng thuế, nợ đọng tiền sử dụng đất; phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã đảm bảo cân đối thu chi ngân sách địa phương.

Để việc triển khai Luật Thủ đô đạt kết quả, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành có liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Qua đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức về Luật Thủ đô và các văn bản cụ thể hóa luật...

Anh Dũng