(Chinhphu.vn) - Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn Hà Nội cả năm 2013 dự kiến là 162.035 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán pháp lệnh.
Ảnh minh họa
Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 10.915 tỷ đồng, đạt 93,5% dự toán pháp lệnh; thu nội địa là 151.120 tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán pháp lệnh.

Đáng chú ý, có nhiều khoản thu hoàn thành dự toán như thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương; thu từ dầu; thu tiền sử dụng đất; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền thuê đất; lệ phí trước bạ; thu khác ngân sách; thu cố định tại xã. Như vậy, trong bối cảnh rất khó khăn nhưng thu NSNN Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, để đạt được kết quả trên là nhờ cộng đồng tổ chức và cá nhân người nộp thuế trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để duy trì, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện các pháp luật thuế; ngành Thuế và Hải quan nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của lãnh đạo Thành phố, HĐND, UBND Thành phố trong công tác thu ngân sách.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp công tác thuế đã đề ra; đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế phù hợp tình hình thực tiễn trong từng thời kỳ, trong đó Cục Thuế đã tăng cường công tác đôn đốc thu, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế bằng phương pháp mới...

Phương Thủy