(Chinhphu.vn) - Tỉnh ủy Hòa Bình xác định 2 khâu đột phá nhằm giải quyết vướng mắc, tồn tại, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh chính là cải cách hành chính và nâng cao chức trách công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Hòa Bình được đầu tư hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân và tổ chức
Theo lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, không chỉ trong lĩnh vực phát triển công nghiệp mà ở nhiều lĩnh vực khác, số lượng các dự án chưa nhiều, chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn, một số dự án chậm tiến độ. Nguyên nhân khách quan là chính sách đất đai thiếu đồng bộ, dẫn đến khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân chủ quan là do chất lượng công tác quy hoạch thấp; quy trình, thủ tục hành chính rườm rà; tinh thần trách nhiệm của cán bộ chưa cao. Nhiệm kỳ 2015-2020, có không ít cán bộ, công chức trong tỉnh vi phạm đến mức phải kỷ luật liên quan đến công tác quản lý đất đai, trong đó có cả cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Vì vậy, Tỉnh ủy Hòa Bình xác định 2 khâu đột phá nhằm giải quyết vướng mắc, tồn tại, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới chính là cải cách hành chính và nâng cao chức trách công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Với cải cách hành chính, Tỉnh ủy Hòa Bình sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị và hành chính công. Trong một thời gian dài, tỉnh Hòa Bình luôn có chỉ số năng lực cạnh tranh ở mức trung bình khá (đứng thứ 48 vào năm 2019), đã ảnh hưởng lớn đến mục tiêu thu hút đầu tư. Nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy đặt mục tiêu mỗi năm phấn đấu cải thiện tối thiểu 3 bậc để lọt vào Tốp 30.

Ðể triển khai, Tỉnh ủy quán triệt tinh thần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Tỉnh ủy kiên quyết chỉ đạo việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính; tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động thực hiện chủ trương chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp; xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công trình Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng của tỉnh được thực hiện sớm nhờ được giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng

Ðể nâng cao chức trách công vụ, Tỉnh ủy cũng triển khai các giải pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, địa phương trong tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Tập trung kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, kiểm tra, thanh tra đột xuất những nội dung được dư luận quan tâm. Từng là đơn vị để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý đất đai, Thành ủy Hòa Bình tăng cường quản lý thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính chức trách công vụ. Các đơn vị thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Năm 2020, qua kiểm tra đã kiến nghị xem xét kiểm điểm 2 tập thể và 3 cá nhân vi phạm; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống đối với 19 trường hợp, tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư và ý thức chấp hành công vụ của cán bộ, đảng viên. Từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố tiếp nhận gần 52.000 hồ sơ, đã giải quyết trước hạn, đúng hạn 99,65%. Việc rút ngắn giải quyết thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án. Thành phố vừa hoàn thành 95% công tác giải phóng mặt bằng của 77 dự án, trong đó có nhiều công trình, dự án lớn, trọng điểm như: Xây dựng cầu Hòa Bình 2; Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng… được các ban, ngành trong tỉnh đánh giá cao.

Vũ Phong