(Chinhphu.vn) - Ngày 16/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh (khóa IX) đã khai mạc Hội nghị lần thứ 15.

Khai mạc Hội nghị Thành ủy TP Hồ Chí Minh lần thứ 15. Ảnh VGP/Mạnh Hùng

Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố sẽ thảo luận, thông qua Chương trình hành động của Thành ủy TP thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013.

Tại hội nghị,  Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 12 đề án cụ thể để thực hiện tốt Chương trình hành động của Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ với nhân dân. Trong đó, nhấn mạnh đến việc khắc phục những biểu hiện “hành chính hóa” và “bệnh thành tích” trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bên cạnh đó, tập trung giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm trong phục vụ nhân dân; phòng, chống quan liêu, vô cảm, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội về những vấn đề quan trọng trước khi ban hành chủ trương, chính sách, tạo sự đồng thuận của người dân.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận đã trình bày báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 9 tháng đầu năm và đề ra giải pháp trọng tâm cho thời gian từ nay đến cuối năm để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Mạnh Hùng