(Chinhphu.vn) -  Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong quý III/2013, KBNN các địa phương như Vĩnh Long, Quảng Trị, Hà Nam đã thực hiện tốt việc kiểm soát chi NSNN, kiên quyết từ chối nhiều khoản chi sai qui định.

Hoạt động kiển soát chi thường xuyên NSNN - Ảnh minh họa
KBNN Vĩnh Long trong quý III/2013 đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo trong phạm vi dự toán. Ước tổng chi NSNN trong Quý III là 3.736 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 9.112 tỷ đồng, trong đó: Thực chi ngân sách địa phương là 4.344 tỷ đồng, đạt 96% so dự toán năm, bằng 154% so với cùng kỳ.

Trong quý III, KBNN Vĩnh Long đã từ chối thanh toán 29 khoản chi của 27 đơn vị với tổng số tiền trên 490 triệu đồng do chi vượt dự toán, sai chế độ; yêu cầu các đơn vị bổ sung chứng từ 96 khoản của 78 đơn vị do chưa đủ điều kiện thanh toán với số tiền là 4 tỷ 130 triệu đồng.

Trong quý III/2013, KBNN Quảng Trị kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN chặt chẽ, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành, kiên quyết từ chối thanh toán đối với những khoản chi không đúng chế độ, quy định, lũy kế tính đến ngày 25/9 có 1.343 đơn vị chưa chấp hành đúng quy định, có 1.673 món do chưa đủ thủ tục, đề nghị bổ sung, đã từ chối thanh toán số tiền trên 257,7 triệu đồng do sai định mức, chế độ quy định.

Tổng chi NSNN qua kho bạc đến ngày 25/9 là 4.289.667 triệu đồng, đạt 67,92% kế hoạch. Trong đó, chi thường xuyên 2.677.231 triệu đồng, đạt 66,48% kế hoạch; chi đầu tư xây dựng cơ bản 1.268.055 triệu đồng, đạt 71,06%.

Trong tháng 9/2013, KBNN Hà Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN và chi đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo chặt chẽ, có hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

KBNN Hà Nam điều hòa vốn đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả các khoản chi NSNN và chi trả trái phiếu Kho bạc, thu nhận, kiểm đếm, vận chuyển tiền mặt đúng quy trình và tuyệt đối an toàn. Tổng chi NSNN tại KBNN Hà Nam đạt 881,703 tỷ đồng, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 151,365 tỷ đồng.

Quốc Anh