(Chinhphu.vn) - Nhờ có các giải pháp tích cực, dự kiến năm 2014, GDP của TPHCM ước đạt 878.914 tỷ đồng, tăng trưởng 9,5% (cùng kỳ tăng 9,3%).

Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Báo cáo tại tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX, ngày 22/11, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cho biết, sau 3 năm phục hồi chậm, năm 2014, kinh tế thành phố đã lấy lại đà tăng trưởng mạnh hơn.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ chiếm tỷ trọng 59,25%, công nghiệp và xây dựng chiếm đạt mức 39,77%, nông nghiệp chiếm 0,98%. GDP bình quân đầu người đạt 5.131 USD (tăng 13,52% so với năm 2013).

Trong xây dựng nông thôn mới, TP có 6 xã đạt 19/19 tiêu chí, 50 xã còn lại bình quân đạt 16-18 tiêu chí.

Năm 2015, TPHCM sẽ tập trung thúc đẩy kinh tế tiếp tục đạt tăng trưởng hợp lý, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện hiệu quả 6 chương trình đột phá đã đề ra.

Trong đó, chỉ tiêu tăng trưởng tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt từ 9,5-10% so với năm 2014; tốc độ kim ngạch xuất khẩu dự kiến tăng từ 8-10%, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP (năm 2013 chiếm 28,5%); chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn cả nước.

Các giải pháp chủ yếu được tập trung triển khai gồm: Cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng chất lượng DN đầu tư nước ngoài nhất là công nghiệp phụ trợ.

Mạnh Hùng