(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV, UBND tỉnh Lào Cai cho biết tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh có bước phát triển cao, ổn định. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản đều đạt tiến độ.

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 2 ngày (9-10/7). Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai
Theo đó, trong số 27 chỉ tiêu tổng hợp, tất cả đều đạt trên 50% kế hoạch năm, trong đó 15 chỉ tiêu đạt trên 70% kế hoạch, còn 5 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế của Lào Cai 6 tháng qua đạt 10,02%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, hợp lý.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 114.771 tấn. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được đẩy mạnh với 2.054 ha đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng 101 ha so với năm 2018. Giá trị thu nhập bình quân đạt từ 120-150 triệu đồng/ha. Tỉ lệ che phủ rừng 6 tháng đầu năm 2019 đạt 55,2%, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 99,96% kế hoạch năm.

Về xây dựng nông thôn mới tính đến nay, toàn tỉnh có 45 xã nông thôn mới, bằng 31,5% tổng số xã của tỉnh.

Sản xuất công nghiệp được duy trì mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt 15.255 tỷ đồng, bằng 46,9% kế hoạch năm, tăng 22,2% so với cùng kỳ 2018, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tại các KCN ước đạt 9.550 tỷ đồng, chiếm 63% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội đạt 19.224 tỷ đồng, bằng 50,6% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ. Về đầu tư công năm 2019, tổng các nguồn vốn ước đạt 4.287,706 tỷ đồng tuy  giảm 5% so với cùng kỳ 2018 nhưng giải ngân đến ngày 30/6/2019 đạt 2.496 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch năm, cao hơn so với cùng kỳ 4% và là tỉnh có tỉ lệ giải ngân cao của cả nước.

Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng được yêu cầu, tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Xuất nhập khẩu hàng hóa chính ngạch tại cửa khẩu quốc tế diễn ra sôi động. Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn ước đạt 1,550 tỷ USD.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.100 tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán Trung ương giao, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Cũng trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp mới chứng nhận đầu tư cho 18 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 2.455 tỷ đồng; cấp mới đăng ký doanh nghiệp cho 210 doanh nghiệp, tăng 7,1% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký trên 2.700 tỷ đồng.

Về thu hút khách du lịch, số lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt 2,906 triệu lượt với tổng doanh thu ước đạt trên 11.256 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác cải cách hành chính (đặc biệt là tổ chức bộ máy biên chế, thủ tục hành chính) tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm an toàn.

Với những tín hiệu tích cực nói trên, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao từ những năm trước tạo đà phát triển cho năm 2019, tỉnh Lào Cai phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong cả năm nay.

(nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai)