(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính vừa thông báo kết quả thu ngân sách tháng 8/2013 của tỉnh Bắc Ninh, Sơn La và Lạng Sơn.

Ảnh minh họa
Theo báo cáo từ Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, ước thực hiện thu NSNN tháng 8/2013 là 596 tỷ đồng; lũy kế ước đạt 4.289 tỷ đồng, đạt 73% so với dự toán Bộ và Tỉnh giao, bằng 144% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo báo cáo của Cục Thuế Sơn La, tháng 8/2013, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước thực hiện trên 21 tỷ đồng, đạt 100% dự toán tháng, tăng 8% so cùng kỳ.

Lũy kế 8 tháng ước thực hiện 1.240 tỷ đồng, đạt 68,9% dự toán HĐND tỉnh, tăng 24% so cùng kỳ. Tổng thu cân đối ước thực hiện 1.216 tỷ đồng, đạt 73% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 68% dự toán HĐND tỉnh, tăng 24% so với cùng kỳ.

Tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, tính từ ngày 16/7/2013 đến ngày 15/8/2013, ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước của ngành Hải quan Lạng Sơn đạt 182,5 tỷ đồng.

Lũy kế thu NSNN trong 8 tháng đầu năm 2013 (số ngân sách nộp cho KBNN) đạt 1.378,6 tỷ đồng, bằng 56% chỉ tiêu thu NSNN năm 2013, tăng 01% so với cùng kỳ năm 2012.

Thu Nga