(Chinhphu.vn) – Ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2011-2016. 

Ông Hồ Đức Phớc nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh Báo Nghệ An
Ngày 18/12, kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVI đã tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt của tỉnh.

Ông Hồ Đức Phớc, hiện đang giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ được Thường trực HĐND tỉnh khoá XVI tín nhiệm giới thiệu vào danh sách bầu cử bổ sung chức vụ HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. 

HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả: với 97,5% thông qua (80/82 đại biểu, 2 đại biểu vắng mặt), ông Hồ Đức Phớc trúng cử vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. 

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Xuân Sơn, miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh đối với bà Cao Thị Hiền để nhận nhiệm vụ mới.

Theo đó, bà Cao Thị Hiền được Thường trực HĐND tỉnh khoá XVI giới thiệu vào danh sách bầu cử vị trí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu, kết quả bà Cao Thị Hiền trúng cử vị trí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

HĐND tỉnh cũng biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Minh Thông vào vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

PV

Từ khóa: Nghệ An , HĐND , UBND , nhân sự , Hồ Đức Phớc , Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch