(Chinhphu.vn) - Trong năm 2013, toàn tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thành hỗ trợ về nhà ở cho 1.018 hộ người có công với cách mạng (trong đó, có 713 hộ xây dựng mới nhà ở, 305 hộ sửa chữa, cải tạo nhà ở).

Ảnh minh họa

Đây là một trong những nội dung tại Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn vừa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Theo đó, năm 2014, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục hoàn thành hỗ trợ về nhà ở cho 12.554 hộ gia đình người có công với cách mạng (trong đó, có 5.637 hộ xây dựng nhà mới, 6.917 hộ sửa chữa, cải tạo nhà ở).

Trường hợp hộ gia đình xây mới nhà ở được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; đối với trường hợp hộ gia đình phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà thì được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đề án đề ra, tỉnh Nghệ An yêu cầu cấp huyện, xã thành lập Ban Chỉ đạo để tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư đóng góp xây dựng, cải tạo nhà ở cho người có công với cách mạng.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ, không để xẩy ra tình trạng tiêu cực, gây thắc mắc, khiếu kiện trong nhân dân. Hằng năm phải tổ chức thống kê, nắm lại tình hình nhà ở của các hộ người có công với cách mạng…

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 13.572 hộ người có công với cách mạng khó khăn về nhà cần được hỗ trợ.

Phương Thúy

Từ khóa: nhà ở , cách mạng , có công