(Chinhphu.vn) - Ngày 4/2, Tỉnh ủy các tỉnh Điện Biên, Phú Thọ, Hải Dương, Tây Ninh đã tổ chức triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tới cán bộ chủ chốt trong tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Báo Phú Thọ
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác triển khai, các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

* Để triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh Điện Biên đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 29 thành viên.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; tập trung nghiên cứu, lĩnh hội đầy đủ các điểm mới, những yêu cầu, nội dung, công tác chuẩn bị và quy trình tổ chức bầu cử theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. Từ đó tạo sự thống nhất cao trong cấp ủy, tổ chức đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử.

* Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc yêu cầu, các cấp ủy, các tổ chức đảng và đơn vị liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này trên cơ sở nắm vững các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; phối hợp, triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong tỉnh bảo đảm tiến độ thời gian, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, gắn với kết quả nhân sự của đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ.

Về công tác nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh, người được giới thiệu ứng cử phải có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết...

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu, các sở, ban, ngành trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu và triển khai công việc đúng kế hoạch, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ bầu cử của các huyện, thành, thị. Các địa phương tổ chức để những người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, trình bày về chương trình hành động của mình nếu được trúng cử làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tạo điều kiện để những người ứng cử và cử tri đối thoại, giao lưu trực tiếp. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân; xây dựng phương án triển khai lực lượng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

* Tỉnh Hải Dương thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021 do đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Thời gian tới, Hải Dương đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử, nâng cao nhận thức để cử tri thực hiện đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của mình, tích cực đi bầu cử đạt tỉ lệ cao; thực hiện tốt việc hiệp thương để giới thiệu người ra ứng cử bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo thống nhất tập trung của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ra ứng cử phải bảo đảm các tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, lối sống, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và được nhân dân tín nhiệm; cơ cấu hợp lý về số lượng đại biểu các thành phần, số lượng đại biểu chuyên trách, tỉ lệ đạo biểu nữ, tuổi trẻ, tri thức, văn nghệ sĩ, giai cấp công nhân, nông dân, doanh nghiệp...

Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch chỉ đạo, lãnh đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc bầu cử thành công; phân công và cử các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo lãnh đạo công tác bầu cử tỉnh theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử ở các huyện, thành phố, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

* Tại hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Tây Ninh, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2016. Qua việc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhân dân được thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, và HĐND các cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đề nghị sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị chu đáo, tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cho đợt bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Minh Thu (tổng hợp)