(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh: Vĩnh Long, Khánh Hòa, Lai Châu.

Cụ thể, tại Quyết định 2333/QĐ-TTg, Quyết định 2349/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016 đối với: Ông Trần Hoàng Tựu, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại Quyết định 2331/QĐ-TTg, Quyết định 2344/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với: Ông Phan Anh Vũ, để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ; ông Nguyễn Văn Thanh, để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (bên trái) chúc mừng ông Nguyễn Đắc Tài được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh Báo Khánh Hòa

Tại Quyết định 2339/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Với tỉnh Lai Châu, tại Quyết định 2345/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Sìn Hồ.

Tại Quyết định 2354/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Đoàn Đức Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Tại Quyết định 2335/QĐ-TTg, Quyết định 2337/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Vương Văn Thành, để nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ; ông Nguyễn Chương, để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, tại Quyết định 2346/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đặng Trần Thắng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chí Kiên

Từ khóa: Chính phủ , Thủ tướng , phê chuẩn , nhân sự