(Chinhphu.vn) - Sáng 4/7, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường biển và bàn các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Ngay sau khi Chính phủ công bố nguyên nhân gây hải sản chết bất thường ở 4 tỉnh miền Trung và giải pháp khắc phục hậu quả, ngày 3/7 UBND tỉnh Quảng Bình đã thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại nhằm đưa ra những giải pháp tổng thể để khắc phục sự cố, ổn định sản xuất phù hợp với quy định và thực tế ở các địa phương trong tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương bị ảnh hưởng đã báo cáo tình hình thiệt hại trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương cần triển khai thực hiện việc đánh giá thiệt hại theo nguyên tắc bảo đảm chính xác, đúng luật và công bằng cho người dân; việc đánh giá thiệt hại không chỉ đến cuối năm 2016 mà cần đánh giá đến cả những năm tiếp theo và lâu dài.

Hội đồng đánh giá cần tham khảo hướng dẫn các tiêu chí đánh giá của các bộ, ngành Trung ương và 3 tỉnh bị ảnh hưởng để có sự thống nhất chung; việc đánh giá phải đầy đủ, không bỏ sót và các tiêu chí đánh giá thiệt hại phải thống nhất theo từng lĩnh vực và từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, các huyện, thị xã, thành phố chủ động đánh giá, tổng hợp đến ngày 10/7 để báo cáo với tỉnh. Từ đó, tỉnh có số liệu báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 1138/QĐ-TTg ngày 26/6/2016 về hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình phối hợp với Sở Tài chính thực hiện chính sách hỗ trợ, nguồn vốn cho vay các tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động kinh doanh thu mua hải sản; Sở VHTT&DL tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên thông báo số liệu quan trắc chỉ số môi trường biển 2 lần/tuần cho nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc trực tiếp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xác định mức độ an toàn của nước biển trong khoảng 20 hải lý tính từ bờ để có giải pháp cho ngư dân khai thác cũng như người tiêu dùng yên tâm sử dụng hải sản.
Lưu Hương