(Chinhphu.vn) - Ngày 27/11, Đoàn Khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” do đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Bình.

Hình ảnh tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Tỉnh uỷ Quảng Bình cho biết, qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận có 44 tổ chức đảng và 17 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, đã chỉ đạo các tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm điểm nghiêm túc các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, quyết định thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước trên 8,3 tỷ đồng.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý đầu tư; xây dựng cơ bản, quản lý; sử dụng ngân sách Nhà nước; quản lý và sử dụng đất đai; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm; các chính sách xã hội; chương trình hành động về công tác cán bộ, về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của cấp trên.

Đặc biệt, Quảng Bình đã ban hành Quy định số 01 về “Thực hiện quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao”, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương. Qua đó, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, ổn định tình hình trong Đảng bộ và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tô Quang Thu đánh giá cao những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” của tỉnh Quảng Bình.

“Các cuộc kiểm tra đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, công tác tổng kết rút kinh nghiệm sâu sắc. Quảng Bình đã có nhiều bài học kinh nghiệm quý, đặc biệt là bài học về vai trò của người đứng đầu. Công tác kiểm tra, giám sát của Quảng Bình qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Quảng Bình cần tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những nơi, những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm; tăng cường công tác kiểm tra của các cơ quan tham mưu; có quy chế phối hợp chặt chẽ; khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, cấp trên làm tốt, nhưng một số cơ sở làm chưa tốt; chú ý hơn đến cơ sở, tiếp tục tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai.

Lưu Hương