(Chinhphu.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Báo điện tử Chính phủ có cuộc phỏng vấn với đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam về nhiệm vụ, giải pháp trong chỉ đạo điều hành để đưa Quảng Nam phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Ảnh: VGP/Thế Phong
Thưa ông, trong những năm gầy đây, tỉnh Quảng Nam đã có sự phát triển vượt bậc, là địa phương có đóng góp ngân sách về Trung ương. Quy mô nền kinh tế năm 2018 đạt hơn 91.000 tỷ đồng, đứng đầu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Với đà phát triển này, có ý kiến cho rằng tỉnh Quảng Nam sẽ tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế trong 5 năm tới. Ông nghĩ thế nào về triển vọng này?

Đồng chí Phan Việt Cường: Tại buổi gặp mặt và nói chuyện thân mật với cán bộ về hưu và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam vào chiều 24/3/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, để tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế trong 5 năm tới không phải là điều đơn giản. Trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Nam đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 9-10%/năm. Đến năm 2020, GRDP/người đạt 3.400 USD; đến năm 2025, GRDP/người đạt khoảng 5.000 USD; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 15%/năm.

Để đạt được mục tiêu đề ra và theo kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Nam cần tập trung phát triển công nghiệp - xây dựng, khai thác tối đa các cơ hội từ sự liên kết phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các xu hướng phát triển kinh tế trong nước, thế giới; đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng khung với đầy đủ các hạ tầng sân bay, cảng biển…; kết nối đồng bộ giữa các cụm công nghiệp, các trung tâm đô thị và vùng nguyên liệu để hướng tới phát triển công nghiệp bền vững. Xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ giải trí cao cấp, đô thị, công nghiệp, logistics cụm cảng hàng hải, hàng không quốc tế và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của vùng và khu vực; có cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư thực sự thông thoáng, vượt trội, hấp dẫn nhằm huy động tổng hợp các nguồn lực, thu hút được các nhà đầu tư lớn, các tập đoàn đa quốc gia trong và ngoài nước phát triển sản xuất, kinh doanh, đưa Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành đầu tàu thúc đẩy sự phát triển tỉnh Quảng Nam và động lực kết nối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung...

Bên cạnh đó, Quảng Nam cũng sẽ đẩy mạnh phát triển các ngành thương mại - dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng trong sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế, mở rộng thị trường.

Ngoài ra, Quảng Nam cần phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản các thủ tục hành chính ở tất cả các cấp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm dây chuyền sản xuất, lắp ráp máy nông nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai - Ảnh: VGP/Thế Phong

Năm 2019 là năm tăng tốc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra, vậy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể nào, thưa ông?

Đồng chí Phan Việt Cường: Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 03/12/2018 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau: Tập trung các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là tại khu vực ven biển, các dự án vùng Đông Nam, vùng tây của tỉnh; các khu, cụm công nghiệp và đô thị.

Thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng cường các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; trong đó, tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư. Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt.

Đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức huy động, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, đặc biệt là huy động các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, trọng tâm là đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên các lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội.

Chú trọng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi theo Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt vấn đề môi trường ở các khu, cụm công nghiệp; xử lý nghiêm những nhà máy sản xuất xả thải ra môi trường chưa qua xử lý gây ô nhiễm.

Thực hiện tốt mục tiêu phát triển văn hóa - xã hội; trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại, cải thiện mạnh môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tăng cường công tác nội chính, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Xây dựng hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đúng kế hoạch đề ra.

Quảng Nam tiếp tục phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh: VGP/Thế Phong

Thưa ông, một quan điểm mà ông nhấn mạnh khi phát biểu đảm nhận chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đó là “không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng”. Để thực hiện đúng tinh thần đó, xin ông cho biết rõ hơn quan điểm, chủ trương trong công tác chỉ đạo đấu tranh chống tham nhũng tại địa phương trong thời gian tới?

Đồng chí Phan Việt Cường: Có thể nói, trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh được chỉ đạo quyết liệt. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để xác định rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiệm túc. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi xác định, đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiên quyết, kiên trì, liên tục, chặt chẽ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng quy định các trường hợp vi phạm, làm cho Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tới, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, bản thân tôi sẽ cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 14/4/2017. Đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” tại cơ quan, đơn vị, địa phương; chọn một số vụ việc xảy ra trong các khâu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm để xử lý nghiêm và công khai nhằm tăng cường răn đe, chấn chỉnh, khắc phục thực trạng này. Với phương châm “phòng ngừa là chính”, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các yêu cầu, trưng cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng về giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, đặc biệt là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo không để tồn đọng, kéo dài.

Hạ tầng kết nối Khu kinh tế mở Chu Lai, các khu công nghiệp với đô thi ngày được đầu tư hoàn chỉnh - Ảnh: VGP/Thế Phong

Ngoài các nhiệm vụ trên, công tác tổ chức đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; thực hiện lộ trình tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tỉnh Quảng Nam triển khai như thế nào, thưa ông?

Đồng chí Phan Việt Cường: Trong thời gian qua, việc tổ chức đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh được thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt, đạt nhiều kết quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt: Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; Đề án vị trí việc làm của 6 cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đề án Văn phòng cấp ủy phục vụ chung; Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Đề án kết thúc hoạt động của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; theo đó, giảm 10 đầu mối bên trong, giảm 29 lãnh đạo cấp phòng, 18 biên chế. Thống nhất chủ trương để UBND tỉnh triển khai 3 đề án về sắp xếp các tổ chức hội quần chúng, đề án về sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố (sau sắp xếp giảm 479 thôn) và đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế; giải thể, chuyển giao, hợp nhất 3 đơn vị hành chính, 67 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ đã được phê duyệt; chú trọng tính hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức sau khi được sắp xếp, tổ chức gắn với tinh giản biên chế; tổ chức thực hiện một số mô hình thí điểm theo Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị, trong đó, thực hiện thí điểm chủ trương hợp nhất các cơ quan tương đồng nhiệm vụ và kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền ở các huyện, thị xã, thành phố có điều kiện. Xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Theo đó, khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tinh giản được 95 biên chế; khối chính quyền đã tinh giản được 3.087 biên chế, trong đó giảm 265 biên chế công chức và 2.822 biên chế viên chức; đồng thời, chỉ đạo thực hiện việc chấm dứt tất cả các loại hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn, dài hạn, thời vụ, phục vụ… trên 300 trường hợp.

Theo lộ trình, đến hết năm 2020, khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội sẽ tinh giản 173 biên chế, từ 1.722 biên chế xuống còn 1.549 biên chế, đạt 10,04% so với chỉ tiêu biên chế giao. Đến năm 2021, khối chính quyền sẽ giảm 410 biên chế công chức, đạt 11,4% so với biên chế công chức Bộ Nội vụ giao cho tỉnh, giảm 4.093 biên chế viên chức, đạt 12,1% so với số biên chế viên chức Bộ Nội vụ thẩm định. Tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh bảo đảm khoa học, hợp lý nhằm nâng cao chất lượng và phát huy tối đa hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trân trọng cám ơn ông!

Thế Phong