(Chinhphu.vn) - Mục tiêu của phương án phòng chống cháy rừng (PCCR) giai đoạn 2013-2015 của tỉnh Quảng Ngãi là nâng cao tính chủ động, khả năng kiểm soát cháy rừng và hiệu quả công tác PCCR, giảm thiểu số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Diễn tập PCCC rừng
Theo đó, các địa phương, chủ rừng thành lập mới hoặc kiện toàn Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCR; thành lập các tổ, đội PCCR cơ sở đảm bảo hoạt động và đáp ứng yêu cầu chỉ huy và chữa cháy tại chỗ; xây dựng và thực hiện các biện pháp PCCR, xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao, để chủ động thực hiện công tác PCCR. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia PCCR; tổ chức cho cán bộ và nhân dân ký cam kết bảo vệ rừng, PCCR; hạn chế tình trạng đốt nương làm rẫy làm tăng nguy cơ gây cháy rừng; thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng

Lực lượng kiểm lâm phải thường xuyên tuần tra, canh gác nhằm phát hiện sớm điểm cháy rừng; tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCR; diễn tập phương án chữa cháy rừng với quy mô phù hợp với từng địa phương và chủ rừng, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, điều động lực lượng, phương tiện và sự phối hợp giữa các lực lượng chữa cháy rừng...

Bên cạnh đó sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin kịp thời về cấp dự báo cháy rừng

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 261.618 ha rừng, trong đó rừng trồng 151.171 ha và rừng tự nhiên 110.447 ha. Năm 2012 xảy ra 19 vụ cháy, thiêu rụi gần 67 ha rừng. Dự báo trong những năm tiếp theo nắng nóng sẽ gay gắt hơn nên nguy cơ rừng bị cháy là rất lớn.

                                                                                     Lưu Hương