(Chinhphu.vn) - Nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp nên hầu hết các chỉ tiêu KT- XH, quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính phát biểu tại kỳ họp.

Năm 2019 được tỉnh Quảng Ngãi xác định là năm tăng tốc với mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế-ã hội (KT- XH) 5 năm 2016- 2020.

Theo Báo Quảng Ngãi, tại kỳ họp thứ 15 (từ 8-10/7), HĐND tỉnh khóa XII, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp bám sát chủ đề trọng tâm năm 2019 là “Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỳ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức xúc”. 

Tỉnh đã tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01  và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT- XH năm 2019. Nhờ vậy, hầu hết các chỉ tiêu KT- XH, quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm của Quảng Ngãi đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. 

Theo đó tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 26.082 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, công nghiêp- xây dựng tăng 3,5%; dịch vụ tăng 6,5%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,6%.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 59.743 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 48,7% kế hoạch năm; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 7.723 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 48,6% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3%.

Xuất khẩu tăng mạnh, ước đạt 366,8 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt trên 9.400 tỷ đồng, đạt 47,7% dự toán năm.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư được duy trì, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao. Việc đối thoại giữa chính quyền vơi doanh nghiệp được tăng cường nên kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. 

Trong 6 tháng đầu năm, Quảng Ngãi đã cấp mới 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 28 triệu USD. Lũy kế đến ngày 10/6/2019, toàn tỉnh có 63 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 1,8 tỷ USD. 

Riêng đầu tư trong nước, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 52 dự án với tổng vốn đăng ký 13.500 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 10/6/2019, có 562 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 250.212 tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 480 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2018 với tổng vốn đăng ký 2.685 tỷ đồng.

Từ sự khởi sắc trong phát triển KT-XH 6 tháng qua, trong thời gian còn lại của năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh chủ yếu như: Xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; phấn đấu đưa 25 xã và 2 huyện theo kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương tăng cường công tác thu hút đầu tư; tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019…

Thanh Xuân