(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Dân tộc phối hợp với UBND 8 huyện Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ảnh minh họa

Theo đó, người có uy tín được cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cú trú định kỳ hoặc đột xuất phổ biến, cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước; tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương; được cấp (không thu tiền) Báo Dân tộc và Phát triển, báo tỉnh nơi có người uy tín cư trú; được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc tham quan học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh do địa phương xác định.

Người có uy tín còn được hỗ trợ về vật chất, động viên về tinh thần nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số, mức chi không quá 400.000 đồng/người/năm; thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi ốm đau, mức chi không quá 400.000 đồng/người/năm. Hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai; bố, mẹ, vợ, chồng, con, bản thân người có uy tín qua đời được cấp ủy, chính quyền các cấp đến thăm viếng, động viên, hỗ trợ vật chất. Mức chi không quá 2 triệu đồng/gia đình/năm đối với cơ quan Trung ương; không quá 1 triệu đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp huyện.

Người có uy tín trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà bị thương, nếu đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 27 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì được hưởng chính sách như thương binh, nếu hy sinh và đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 17 Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận liệt sỹ và được hưởng các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, người có uy tín còn được xét khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.

Từ năm 2008 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã có 1.050 người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số, đạt 91% kế hoạch đến năm 2015, trong đó, có 2 người có uy tín cấp tỉnh, 79 người uy tín cấp huyện, 438 người uy tín cấp xã và 531 người có uy tín cấp thôn, khu dân cư. Lực lượng này đã góp phần quan trọng trong công tác vận động quần chúng nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, những người có uy tín đã phát huy được vai trò, tích cực chủ động tuyên truyền, giáo dục, động viên con cháu, dòng họ, người đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới; từng bước xóa bỏ những tập tục, tập quán lạc hậu; giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống của các dân tộc.

Minh Phương

Từ khóa: chính sách , dân tộc , uy tín