(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định thành lập Trung tâm Hành chính Công tỉnh và 3 trung tâm hành chính công tại các thành phố Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái.

Ảnh minh họa
Việc thành lập các trung tâm hành chính công có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Quảng Ninh, đồng thời cũng khẳng định sự nỗ lực cao của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp trong việc cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân cũng như nhà đầu tư khi đến với Quảng Ninh

 

Các trung tâm hành chính công có nhiệm vụ niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan; hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

Trung tâm cũng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện giải quyết đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định…

Minh Lâm