(Chinhphu.vn) - Cùng với Hà Nội và TPHCM, Quảng Ninh là một trong 3 địa phương được lựa chọn thí điểm tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia được kết nối vào cuối tháng 11 này.

Quảng Ninh sẵn sàng kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Đến nay, Quảng Ninh đã đủ điều kiện và sẵn sàng kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trước đó, tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thực hiện thí điểm vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và 14 địa phương từ năm 2015. Đến nay, thủ tục hành chính của tỉnh đã liên thông 4 cấp, hạ tầng liên thông tốt với Văn phòng Chính phủ, một số bộ và tỉnh ngoài.

Quảng Ninh là địa phương mạnh dạn đi đầu trong xây dựng chính quyền điện tử và xây dựng thành phố thông minh. Năm 2016, Quảng Ninh triển khai đề án mô hình thành phố thông minh. Đề án phát triển trên quan điểm ứng dụng công nghệ tiên tiến, xây dựng phát triển kho tích hợp dữ liệu dùng chung trong tất cả các lĩnh vực; hình thành công cụ quản lý tất cả trong một nền tảng, các tiện ích cho người dùng cuối là nhân dân, qua đó, thúc đẩy đổi mới, tăng cường sự minh bạch.

Giai đoạn 2017-2020, Quảng Ninh tập trung xây dựng 32 nhiệm vụ, dự án, hình thành hệ thống trung tâm điều hành, cơ sở hạ tầng, nguồn lực cho thành phố thông minh. Quảng Ninh phấn đấu đến cuối năm 2020 xây dựng Hạ Long cơ bản trở thành thành phố thông minh. Đến năm 2030 Quảng Ninh sẽ trở thành thành phố thông minh, hiện đại đứng trong tốp đầu của Việt Nam và khu vực ASEAN.

Tháng 8 vừa qua, Quảng Ninh đã chính thức đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thành phố thông minh và Cổng dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo hiện đại, khoa học, có nhiều tiện ích; hợp tác với các đơn vị liên quan để thực hiện việc thanh toán dịch vụ trực tuyến.

Trung tâm đã kết nối dữ liệu với các sở, ngành trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và triển khai lắp đặt, kết nối, duy trì kết nối dữ liệu các điểm camera giám sát trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Trung tâm đã kết nối được gần 1.300 camera thuộc 9 lĩnh vực, trong đó, lĩnh vực giao thông kết nối được 30/35 camera, lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính kết nối 242/391 camera…

Khi được Thủ tướng Chính phủ chọn thực hiện thí điểm kết nối dịch vụ công vào Cổng dịch vụ công quốc gia, Quảng Ninh đã nghiên cứu và có thể thực hiện ngay được việc đăng ký khuyến mại, cấp giấy phép lái xe, đăng ký khai sinh trực tuyến. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu để thực hiện tiếp các dịch vụ như nộp thuế điện tử đối với cá nhân, cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách, hủy tờ khai hải quan, khai bổ sung tờ khai hải quan, nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.

Cổng dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn. Đây là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.

Với việc vận hành cổng dịch vụ công quốc gia sẽ giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công thông qua việc cắt giảm các thủ tục, trình tự kiểm tra, xác nhận đối với các thông tin được truy xuất từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được tích hợp như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm; cho phép giấy tờ, thông tin tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến được tái sử dụng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống. Việc cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Theo kế hoạch, cuối tháng 11 này Cổng dịch vụ công quốc gia được khai trương, cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục như: Đổi giấy phép lái xe (mức độ 3), giấy phép lái xe quốc tế, cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa, đăng ký khuyến mại, nộp thuế điện tử với doanh nghiệp, cấp mới điện hạ áp và trung áp, thanh toán tiền điện, thông báo thực hiện khuyến mại tại các địa phương.

BT