(Chinhphu.vn) - Ngày 18/12, tại kỳ họp thứ 7 khóa XI HĐND TP. Huế, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Thành giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế thay ông Phan Trọng Vinh đến tuổi nghỉ hưu.
Ông Nguyễn Văn Thành (bên phải) giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế.
Kỳ họp đã xem xét và thông qua các nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Huế đối với ông Phan Trọng Vinh nghỉ hưu theo chế độ, bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế.

Với 38/38 phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế được HĐND TP. Huế tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND Thành phố.

HĐND TP. Huế cũng bầu bổ sung ông Hoàng Hải Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2011-2016.

Nhật Nam