(Chinhphu.vn) - Chiều 12/9, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo hình thức kỷ luật đối với 8 cán bộ chủ chốt doanh nghiệp công ích chi “lương khủng” trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị; ông Trần Trọng Huệ, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng, chịu hình thức kỷ luật cao nhất: Khai trừ Đảng và buộc thôi việc.

Các cá nhân khác nhận hình thức kỷ luật, gồm: Ông Nguyễn Trọng Luyện, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị nhận hình thức kỷ luật khai trừ Đảng, cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Trần Minh Hùng, Đảng uỷ viên Đảng uỷ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng nhận hình thức cách chức Đảng uỷ viên Đảng uỷ Công ty, cách chức thành viên Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Nhật Tấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn nhận kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Phạm Văn Vĩnh, Đảng uỷ viên Sở Giao thông vận tải, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn nhận hình thức kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức thành viên Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty.

Ông Phạm Văn Hiếu, Đảng uỷ viên Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh nhận hình thức kỷ luật cách chức Đảng uỷ viên Đảng uỷ Công ty, cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Trần Thiện Hà, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh cũng nhận hình thức kỷ luật cách chức Đảng uỷ viên Đảng uỷ Công ty, cách chức Thành viên Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty.

Đây là các lãnh đạo thuộc 4 công ty công ích trên địa bàn Thành phố vừa qua có sai phạm trong thực hiện quy định về lao động tiền lương gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngoài các cá nhân trên, 4 cấp ủy đảng thuộc 4 Công ty công ích, gồm: Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, Công ty TNHH MTV Cấp nước đô thị , Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng cũng bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo do thực hiện công tác kiểm tra giám sát kém, dẫn tới vi phạm nghiêm trọng trong công ty.

Ban Tuyên giáo Thành uỷ cho biết thêm trong sự việc này, Ban Thường vụ Thành uỷ đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của Chi cục Quản lý tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính), Phòng Quản lý lao động tiền lương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), trong đó Đảng uỷ Sở Tài chính và Đảng uỷ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm rõ trách nhiệm các đảng viên theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp này để báo cáo Thành uỷ vào cuối tháng 9/2013.

Bình Minh