(Chinhphu.vn) Trong tháng đầu năm 2014, TPHCM đã cấp giấy phép thành lập mới 15 dự án FDI với số vốn gần 20 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 2 dự án với số vốn tăng 3,3 triệu USD.
 
 Ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các cấp trên địa bàn trong tháng 2 là tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 01 của Chính phủ. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng 
Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn trong tháng đầu năm 2014, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt kết quả tích cực.

Thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng khá, các doanh nghiệp bình ổn thị trường do chuẩn bị tốt việc dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong dịp Tết nên giá cả thị trường tương đối ổn định. Giá trị hàng hóa các đơn vị chuẩn bị để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong 2 tháng trước và sau Tết Giáp Ngọ 2014 lên đến 7.581,7 tỷ đồng, tăng 40,5% (2.184,5 tỷ đồng) so với Tết Quý Tỵ 2013.

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 1 ước đạt hơn 59.490 tỷ đồng, tăng 6,7% so với tháng trước và tăng 18,2% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 chỉ tăng 0,4% so với tháng 12/2013 (cùng kỳ tăng 0,44%).

Tính đến ngày 20/1, Thành phố có 1.415 doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập mới với tổng vốn đăng ký 7.111 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 11% về số lượng và 54% về vốn. Ngoài ra, có 2.680 đăng ký thay đổi nội dung đăng ký với số vốn bổ sung 4.961 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục có chuyển biến tốt, cải thiện cả về quy mô và số vốn đầu tư. Trong tháng, Thành phố cấp giấy phép thành lập mới 15 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn gần 20 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 2 dự án với số vốn tăng 3,3 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2,4 tỷ USD; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,4% so với cùng kỳ; du khách quốc tế ước đạt 382.000 lượt, tăng 12%, doanh thu đạt 7.285 tỷ đồng.

Huy động vốn của các tổ chức tín dụng ước đạt 1.185.000 tỷ đồng, tăng 1,2%. Tổng dư nợ ước đạt 962.400 tỷ đồng, tăng 1,03% so với cuối năm 2013. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố ước đạt 22.016 tỷ đồng, đạt 9,6% dự toán, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2013 (cùng kỳ giảm 3,8%).

Theo Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các cấp trong tháng 2 là tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 01 của Chính phủ trên địa bàn. Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường.

Ông Lê Hoàng Quân cũng đề nghị các Sở, ban ngành và quận, huyện xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị; định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Thành phố sẽ làm việc với từng đơn vị trực thuộc để giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong tổ chức thực hiện.

Mạnh Hùng