UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị triển khai thử nghiệm Tổng đài thông tin du lịch trên địa bàn Thành phố sử dụng đầu số 1087 trong 2 tháng.

Ảnh minh họa

Dự kiến, tổng đài thông tin du lịch này sẽ thực hiện thí điểm trong tháng 7/2013. Sau đó sẽ trình UBND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, phê duyệt đề án.

Tổng đài sử dụng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Du khách có thể gọi vào Tổng đài 1087 để tìm hiểu các thông tin du lịch, điểm đến; phản ánh, trình báo các vấn đề liên quan đến an toàn an ninh du lịch, tình trạng “chặt chém” du khách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh…

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh giao các đơn vị phối hợp xây dựng hệ thống thông tin du lịch trong tổng thể hệ thống thông tin văn hóa-du lịch của Thành phố. Việc xây dựng các trạm thông tin du lịch trên cơ sở chuyển đổi các trạm điện thoại công cộng dùng thẻ thành các trạm đa năng cung cấp thông tin du lịch, sách báo, bản đồ và cung cấp internet wifi…

My Hạnh