(Chinhphu.vn) - Trong năm 2016, NHNN chi nhánh TPHCM tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ DN tiếp cận vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, trong đó, trọng tâm là chương trình kết nối ngân hàng-DN, phấn đấu đạt khoảng 300.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi.

Theo NHNN chi nhánh TPHCM, tổng dư nợ tín dụng năm 2015 của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố đạt 1.234.816 tỉ đồng, tăng 15,6% so với cuối năm 2014. Trong đó, dư nợ tín dụng bằng VND đạt 1.096.999 tỉ đồng, chiếm 88% trong tổng dư nợ tín dụng và tăng 21,44% so với cuối năm 2014.

Trong năm 2015, hoạt động của các ngân hàng có thanh khoản ổn định bền vững. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng (dư nợ tín dụng tăng 15,6%, trong khi đó huy động vốn tăng 16,6%). Hệ thống sử dụng vốn tiếp tục duy trì xoay quanh mức 80%, là mức phù hợp theo định hướng của NHTW.

Ông Tô Duy Lâm, Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM cho biết dòng vốn tín dụng tiếp tục được tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chiếm khoảng 80% tổng dư nợ trên địa bàn. Dư nợ 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên, gồm xuất khẩu, nông nghiệp và nông thôn, DN nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ và DN ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 56%. Riêng cho vay ngắn hạn bằng VND với 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên nói trên với lãi suất không quá 7%/năm đạt 142.897 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng trung hạn, dài hạn đạt khoảng 711.116 tỉ đồng, tăng 28,7% và chiếm 57,6% trong tổng dư nợ tín dụng. Đây là tình hình khác biệt so với những năm trước đây khi tín dụng trung dài hạn luôn chiếm khoảng 45% và có tốc độ tăng trưởng thấp hơn tín dụng ngắn hạn.

Phân tích về diễn biến này, NHNN chi nhánh TPHCM cho rằng, sự tăng trưởng của tín dụng trung dài hạn năm 2015 gắn liền với 2 yếu tố chính. Thứ nhất, nền kinh tế phục hồi và trong xu hướng phát triển ổn định, bền vững hơn. Theo đó, DN đã và đang có nhu cầu vốn trung dài hạn để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ và phát triển sản xuất. Và nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của Thành phố tăng so với những năm trước đây.

Một yếu tố nữa là thị trường bất động sản phục hồi và có xu hướng tăng trưởng tốt hơn, giao dịch mua bán nhà ở, căn hộ chung cư đã sôi động hơn. Dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở gấp 3,58 lần so với cuối năm 2014, vì vậy nhu cầu vốn trung dài hạn tăng.

Về kế hoạch định hướng trong năm 2016, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM cho biết các giải pháp hỗ trợ DN sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó trọng tâm là chương trình kết nối ngân hàng-DN, phấn đấu đạt khoảng 300.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi.

Phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 16-18%/năm; tăng trưởng vốn huy động khoảng 17-19%; tỉ lệ nợ xấu dưới 3%; kết quả kinh doanh tăng trưởng dương và cao hơn năm 2015.

NHNN chi nhánh TPHCM cho biết, đã có 17 ngân hàng thương mại đăng ký gói tín dụng hỗ trợ lãi suất theo chương trình kết nối năm 2016, tổng giá trị cam kết đạt 211.500 tỉ đồng và 15 triệu USD. Với gói tín dụng này, các ngân hàng đều cam kết lãi suất cho vay VND không quá 7%/năm (ngắn hạn) và 8-10%/năm (trung và dài hạn).

Lê Anh