(Chinhphu.vn) - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội  đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015, đến nay TP. Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả tích cực những mục tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội đề ra.
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng
Nhân dịp đầu xuân năm mới, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã dành cho phóng viên Báo Điện tử Chính phủ cuộc trò chuyện, chia sẻ về những kết quả của Thành phố đã đạt được thời gian qua cùng những khó khăn, giải pháp trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Xin ông cho biết một số kết quả chủ yếu mà TP. Hồ Chí Minh đã đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX?

Ông Lê Hoàng Quân: Trong năm đầu (2011), Thành phố thực hiện Nghị quyết trong bối cảnh nền kinh tế có rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với việc thực hiện quyết liệt những chỉ đạo của Chính phủ mà mở đầu là Nghị quyết 11/NQ-CP và sau đó là một loạt các Nghị quyết điều hành khác trong các năm 2012 và 2013 nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội nên cùng với các địa phương khác trong cả nước, kinh tế xã hội TP. Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực.

Kết quả quan trọng nhất là kinh tế Thành phố đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, duy trì được tốc độ tăng trưởng hợp lý, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

GDP bình quân 3 năm qua tăng 9,6%, gấp 1,74 lần so với cả nước, mặc dù tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch đề ra nhưng trong khó khăn chung thì kết quả trên là hợp lý, góp phần quan trọng vào việc duy trì mức tăng trưởng GDP chung của cả nước.

Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng khác như kiềm chế lạm phát, xuất khẩu hàng hóa, vốn đầu tư toàn xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài, cấp phép thành lập doanh nghiệp, thu ngân sách, số lượng du khách quốc tế đến Thành phố... đều đạt kết quả khá.

Hạ tầng về giao thông, thoát nước, y tế, giáo dục... được tập trung đầu tư nên đã có sự cải thiện rõ rệt, đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dân và góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Đặc biệt, Thành phố đã hoàn thành giai đoạn 3 của chương trình “Giảm hộ nghèo, tăng hộ khá” sớm 2 năm so với Nghị quyết đề ra. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chỉ chiếm 0,8% trên tổng số hộ dân Thành phố.

Một kết quả có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển là cơ cấu kinh tế Thành phố đang có sự chuyển dịch đúng hướng. Đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện 57/72 chương trình, đề án chuyển dịch cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế Thành phố phát triển theo hướng tăng tỷ trọng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học cao.

Giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ tăng đều qua từng năm và đã chiếm tỷ trọng lớn, nhất là ở 9 nhóm ngành thế mạnh như tài chính-ngân hàng, du lịch, bưu chính viễn thông, khoa học công nghệ, giáo dục... Năm 2013, tỷ trọng khu vực dịch vụ đã chiếm tới 58,4% trong tổng GDP của Thành phố.

Theo Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020, phát triển kinh tế của Thành phố những năm qua đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng. Theo ông, đâu là nguyên nhân?

Ông Lê Hoàng Quân: Nói về nguyên nhân phát triển của Thành phố vẫn chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng thì có nhiều. Có lý do mang tính khách quan như việc vẫn còn nhiều cơ chế, chính sách chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu phát triển của Thành phố, chưa tạo điều kiện phát huy hết tiềm năng, lợi thế của một đô thị đặc biệt, có quy mô dân số lên đến 10 triệu dân và nằm trong một vùng kinh tế trọng điểm, năng động nhất cả nước.

Công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế  hoạch phát triển của Thành phố vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tập trung vào thế mạnh, lợi thế; do suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài cũng đã ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của Thành phố thời gian qua.

Về chủ quan, Thành phố chưa thực sự quan tâm đúng mức việc tổng kết sâu sắc thực tiễn, làm cơ sở đề ra giải pháp có tính chiến lược hợp lý; chưa kiên trì kiến nghị với Trung ương bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách cho phù hợp với yêu cầu phát triển của Thành phố.

Năng suất của nền kinh tế TP. Hồ Chí Minh còn thấp, trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp còn ở mức trung bình và chậm đổi mới, vốn sản xuất ít, chủ yếu là vay ngân hàng nên dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động của nền kinh tế. Công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển, sản xuất phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu.

Bên cạnh đó, hạ tầng phục vụ cho phát triển ngày càng quá tải, bất cập, cản trở việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường vẫn nghiêm trọng, có mặt ngày càng gay gắt hơn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, chưa đáp ứng đòi hỏi của giai đoạn mới, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố tuy có cải thiện nhưng chưa cao.

Công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền dù được đánh giá là năng động nhưng vẫn chưa theo kịp sự phát triển; tổ chức thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong một số lĩnh vực chưa kịp thời, chưa quyết liệt, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Pháo hoa đón chào năm mới 2014 trên Bến Nhà Rồng.
Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Xin ông cho biết những kế hoạch của Thành phố trong năm 2014 và những năm tiếp theo để xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, là đô thị đặc biệt, từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á như mong muốn của Bộ Chính trị trong Nghị quyết 16?

Ông Lê Hoàng Quân: Quán triệt Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và những định hướng mà trong Thông điệp đầu năm mới của Thủ tướng đã chỉ ra, TP. Hồ Chí Minh xác định, năm 2014 và những năm tới, một mặt phải khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém như đã nói ở trên; mặt khác, Thành phố tập trung chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao để thực hiện tốt mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đảm bảo tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế Thành phố.

Giải pháp chủ yếu của Thành phố là: Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thành phố sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành và các tỉnh trong khu vực thực hiện thống nhất quy hoạch, tạo sự đồng bộ trong phát triển kết cấu hạ tầng; xây dựng những cơ chế, chính sách đầu tư chung để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn vùng, trong đó có phát triển những vùng nguyên liệu, công nghiệp hỗ trợ kết nối với TP. Hồ Chí Minh, đưa Thành phố trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao với các vệ tinh cung cấp là các tỉnh, thành lân cận.

Thành phố sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh; tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa về đầu tư, xúc tiến thương mại, về nội dung của Hiệp định TPP và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi Việt Nam tham gia TPP. Đẩy nhanh việc tái cơ cấu và cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước để tập trung nguồn vốn vào các ngành nghề lợi thế, nhất là 9 nhóm ngành dịch vụ thế mạnh và 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Thành phố cũng sẽ kiến nghị Trung ương điều chỉnh, sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và Nghị định số 124/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với TP. Hồ Chí Minh theo hướng tạo điều kiện cho Thành phố chủ động trong huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm cao, nỗ  lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay với tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế-xã hội TP. Hồ Chí Minh trong năm 2014 và các năm tiếp theo chắc chắn sẽ đạt được kết quả tích cực, hoàn thành tốt nhất những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX đề ra, xây dựng TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á như nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đặt ra cho Thành phố trong Nghị quyết 16.

Xin cảm ơn ông!

Mạnh Hùng (thực hiện)