(Chinhphu.vn) - Để phục vụ công tác thanh tra, UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành tạm thời chưa giải quyết các thủ tục liên quan đến các giao dịch bất động sản đối với các dự án tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Ảnh: VGP/Lưu Hương

Đây là động thái nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Để bảo đảm công tác phục vụ các hoạt động thanh tra, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các văn phòng công chứng tạm thời chưa giải quyết các thủ tục liên quan đến các giao dịch bất động sản (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, chuyển nhượng vốn…) đối với các dự án tại khu vực bán đảo Sơn Trà đến khi có văn bản thu hồi, hủy bỏ nội dung văn bản này.

Trong phạm vi thẩm quyền được giao, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế Thành phố thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung nêu trên. Văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn ký nêu rõ.

Lưu Hương