(Chinhphu.vn) -  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai ngay các nhiệm vụ từ ngày đầu Xuân mới 2015, các địa phương tích cực đôn đốc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc ngay từ những ngày đầu năm mới 2015.

Ảnh minh họa

Tại Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công điện yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2015. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác của ngành, địa phương, đơn vị mình và các nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu năm Ất Mùi, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

Đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành thời gian làm việc, đảm bảo tiếp nhận và giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính và yêu cầu giài quyết công việc của tổ chức và người dân theo quy định, đặc biệt là thủ tục đầu tư của doanh nghiệp.

Tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức tổ chức liên hoan, tiệc tùng, đi lễ hội, đền, chùa trong giờ làm việc; sử dụng xe công đi lễ hội, đền, chùa, du lịch đầu năm; xe đi kiểm tra lễ hội phải có biển của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Tại Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện của Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, không lơ là, phải bắt tay ngay vào công việc, khẩn trương, quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được đề ra theo đúng nhiệm vụ được giao từ ngày đầu, tháng đầu của Xuân mới. Cụ thể như triển khai ngay Đề án 25, đề án phát triển nguồn nhân lực; cụ thể hóa toàn bộ chỉ tiêu của năm 2015, rà soát các chương trình mục tiêu để phân bổ sớm đảm bảo yêu cầu chung. Ngành giáo dục nhanh chóng vào cuộc đôn đốc việc đến lớp của học sinh, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa.

Liên quan đến sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trong ngành chuẩn bị đủ các loại vật tư, phân bón, giống cây trồng, nhu cầu nước làm đất để phục vụ sản xuất, đặc biệt là các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt lễ tuyển quân năm nay.

Đặc biệt vào mùa lễ hội, các ngành phải hết sức quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt; tăng cường công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Nghệ An xác định rõ ngay từ bây giờ, các cấp, các ngành, các đơn vị cần tranh thủ thời gian khẩn trương tập trung vào công việc để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, không để tư tưởng vui Tết, du Xuân kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Việc tổ chức Tết trồng cây của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Xuân Ất Mùi 2015; khẩn trương đôn đốc để tổ chức khởi công một số dự án và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Tỉnh Nghệ An cũng giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành cần chủ động chỉ đạo sản xuất nông nghiệp để đảm bảo thắng lợi toàn diện; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, dịch vụ và quản lý tốt các hoạt động lễ hội. Tập trung chỉ đạo đại hội điểm và hoàn thiện văn kiện báo cáo chính trị đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của tỉnh để chuyển về cơ sở lấy ý kiến đóng góp, xây dựng sớm. Tập trung truy quét các loại tội phạm, chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý ngay từ cơ sở....

Lan Phương