(Chinhphu.vn) - Trong 2 ngày, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo và một số kiến thức pháp luật cơ bản liên quan đến công tác quốc phòng-an ninh.
Ảnh: VGP/Lưu Hương

Sáng 10 /4 tại TP. Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” (Bộ Quốc phòng) đã khai mạc lớp tập huấn triển khai thực hiện đề án trong giai đoạn 2013-2016 khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Hơn 120 học viên là Trưởng Phòng Tuyên huấn các quân khu; Chủ nhiệm Chính trị các Vùng hải quân, Vùng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chính trị viên các đồn, hải đội biên phòng, hải đội hải quân, cảnh sát biển, các tiểu đoàn của quân khu đóng quân ở khu vực biên giới, hải đảo trên địa bàn khu vực miền Trung-Tây Nguyên tham gia lớp tập huấn.

Trong 2 ngày, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo và một số kiến thức pháp luật cơ bản liên quan đến công tác quốc phòng-an ninh như các chuyên đề: Tổ chức Ngày Pháp luật ở vùng biên giới, hải đảo; công tác thông tin tuyên truyền cổ động cơ sở; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Phó Ban Chỉ đạo Đề án cho biết, việc triển khai thực hiện đề án sẽ góp phần quan trọng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Lưu Hương