(Chinhphu.vn) - Ngày 23/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức lễ khai trương Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Tây Ninh với địa chỉ trên mạng internet: www.tayninh.dcs.vn.
Trang chủ Cổng TTĐT tỉnh Tây Ninh

Nằm trong Kế hoạch số 138 ngày 16/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020, từ tháng 6/2017, Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh đã xây dựng xong Dự án Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020 (gọi tắt là Dự án 260), trong đó có đầu tư xây dựng Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh.

Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Tây Ninh chính thức vận hành từ ngày 23/6/2020, có địa chỉ trên mạng internet là www.tayninh.dcs.vn và được đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Tây Ninh.

Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Tây Ninh với chức năng, nhiệm vụ là kết nối các hoạt động, cung cấp thông tin thường xuyên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương, trọng tâm là hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đơn vị có liên quan; tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phản ánh tình hình hoạt động chung của toàn Đảng bộ tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong quá trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp.

Đây còn là kênh thông tin giúp lãnh đạo tiếp nhận, trao đổi, giải đáp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam với các cơ quan, đơn vị trực thuộc và tổ chức liên quan; tích hợp các thông tin trực tuyến với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh sự ra đời của Cổng TTĐT nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực, mọi mặt của đời sống xã hội đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh trong giai đoạn mới.

Đây cũng là kênh thông tin phản ánh tình hình chung của Đảng bộ và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương; đồng thời là cầu nối giao tiếp, tạo diễn đàn trao đổi thông tin giữa Đảng với nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2020, Cổng TTĐT tỉnh Tây Ninh tập trung tuyên truyền các nội dung cốt lõi của địa phương như: Tố chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; tình hình, kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2020; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; xây dựng nông thôn mới; kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9…

Thanh Xuân