(Chinhphu.vn) - Ngày 6/11, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) họp phiên bất thường để bãi nhiệm và bầu bổ sung các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh  nhiệm kỳ 2011-2016.

Cũng tại phiên họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khóa VIII đã bầu ông Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các ông Dương Văn Thắng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Thanh Ngọc, Bí thư Huyện ủy huyện Trảng Bàng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Các đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh cũng đã tiến hành bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Võ Hùng Việt; Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

Đồng thời bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND đối với ông Trần Lưu Quang và ông Huỳnh Văn Quang do chuyển công tác khác./.

(theo TTXVN)