(Chinhphu.vn) - 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Dương đạt 11,9 tỷ USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ, trong khi đó nhập khẩu đạt 9,4 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ, đưa giá trị thặng dư thương mại đạt 2,6 tỷ USD.

Ảnh: Báo Bình Dương
Theo đánh giá của ngành công thương Bình Dương, đến nay hầu hết doanh nghiệp trong tỉnh đã từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh sau khi nước ta bước vào giai đoạn bình thường mới. Tuy nhiên, hiện nhiều nhà máy vẫn đang còn khó khăn trong việc thiếu nguồn lực để đầu tư tái sản xuất, thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu mới do các thị trường xuất khẩu phục hồi chậm.

Trước khó khăn do dịch bệnh, các doanh nghiệp đã thay đổi chiến lược kinh doanh bằng cách đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, thay đổi mặt hàng sản xuất chủ lực, tích cực tìm kiếm thị trường mới cho nguyên liệu đầu vào, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành chủ động theo dõi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức nhiều đoàn khảo sát nắm tình hình sản xuất kinh doanh. Triển khai, hướng dẫn các thủ tục để tiếp cận các chính sách ưu đãi thuế, ngân hàng, hỗ trợ giảm giá điện cho các đối tượng theo quy định; tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và khuyến công; chính sách hỗ trợ cho người lao động.

Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2020, các ngành, lĩnh vực đều đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,73% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,4% trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đây là mức tăng thấp nhất so với 6 tháng cùng kỳ trong 4 năm gần đây, nhưng so với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước là mức tăng trưởng khá và có nhiều tín hiệu tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm, Bình Dương đã thu hút 557 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, giảm 43,7% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 59 dự án (giảm 44,3% so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký 313,1 triệu USD (tăng 49,4% so với cùng kỳ) và 57 dự án điều chỉnh tăng vốn 243,9 USD.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với 43 dự án đầu tư đăng ký mới, 54 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn là 476 triệu USD; lĩnh vực dịch vụ với 4 dự án đầu tư đăng ký mới, với tổng vốn là 39,6 triệu USD.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, thách thức trong 6 tháng cuối năm còn rất lớn, cần phải có những biện pháp mạnh mẽ, chính xác, kịp thời cùng sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị nhằm phục hồi và phát triển kinh tế nhanh hơn, giải quyết việc làm và an sinh xã hội cho nhân dân hiệu quả hơn.

BT