(Chinhphu.vn) - Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.
Ngày 27/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 20 triển khai Quyết định của Trung ương về điều động cán bộ và thông báo ý kiến chỉ đạo giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh ủy. 

Ông Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo một số vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tới dự.

Thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Văn Quynh công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy của  ông Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa để điều động và phân công nhiệm vụ giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương; đồng thời thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, đồng ý giới thiệu ông Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010-2015.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 với số phiếu tán thành 100% (56/56 đại biểu có mặt).

BT (nguồn: Báo Thanh Hóa)