(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn chức danh Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An và tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Đối với tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hà Tân Tiến, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Quân sự Tỉnh.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Sỹ Hội, Đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Ê Ban Y Phu, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Phương Nhi