(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Trà Vinh sẽ hỗ trợ giống thủy sản, hải sản khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh cho hộ nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã trong vùng quy hoạch.

Ảnh minh họa

Theo đó, mức hỗ trợ đối với nuôi tôm sú (chỉ hỗ trợ cho tôm nuôi trong thời gian dưới 90 ngày tuổi và diện tích bị thiệt hại từ 30-70%) là từ 2-6 triệu đồng/ha, tùy mật độ nuôi và hình thức nuôi; diện tích thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ từ 4-8 triệu đồng đồng/ha.

Tôm chân trắng chỉ hỗ trợ khi nuôi theo hình thức thâm canh mật độ 30-100 con/m² và trong thời gian dưới 50 ngày tuổi: diện tích nuôi bị thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 15-20 triệu đồng/ha, tùy mật độ nuôi, diện tích thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 25-30 triệu đồng/ha.

Đối với nghêu, diện tích nuôi bị thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 30 triệu đồng/ha (mật độ 30-60 con/m²); mật độ từ 60-100con/m² được 40 triệu đồng/ha; diện tích nuôi bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 50-60 triệu đồng/ha, tùy mật độ nuôi.

Đối với con cá tra, diện tích thiệt hại từ 30-70% được nhận 15-20 triệu đồng/ha, diện tích thiệt hại hơn 70% hỗ trợ 25-30 triệu đồng/ha...

UBND tỉnh Trà Vinh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn UBND cấp huyện, thành phố về trình tự, thủ tục, điều kiện và hồ sơ thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng nuôi bị thiệt hại.

Thanh Tuyền