(Chinhphu.vn) - Ngày 28/2, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương tổ chức khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương - đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương tham quan các khu vực tiếp nhận hồ sơ. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương. Trung tâm là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, công khai, minh bạch hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp thông tin dịch vụ và thủ tục hành chính gắn với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. 1.443 thủ tục hành chính của 16 sở thuộc UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại đây.

Trung tâm được thành lập và đưa vào hoạt động nhằm tăng tính liên thông, minh bạch, giảm bớt phiền hà, thời gian, công sức cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước, từng bước cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương thời gian tới.

Trung tâm bắt đầu đi vào hoạt động và phục vụ người dân từ ngày 1/3/2019.

(Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương)