(Chinhphu.vn) - Ngày 30/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 bắt đầu chương trình làm việc.

Đồng chí Hà Thị Khiết chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Ảnh: Báo Yên Bái

Dự Đại hội là 315 đại biểu đại diện cho gần 50.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, kinh tế Yên Bái tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; trong đó: tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 42,88% lên 45,07%. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 ước đạt 7.500 tỷ đồng, gấp 1,66 lần so với năm 2010; tốc độ tăng bình quân 5 năm ước đạt 10,7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 25,02 triệu đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2010.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được nhiều nguồn lực từ cộng đồng. Đến nay toàn tỉnh có 5 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới,  37 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập trung  xây dựng một nền nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, hiệu quả và bền vững, trọng tâm là cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên; duy trì tốc độ tăng trưởng cao theo hướng sản xuất, chế biến sâu, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm; phát huy lợi thế đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai để mở rộng giao thương, phát triển sản xuất trong tỉnh; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện đồng bộ chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Thị Khiết cho rằng tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh ba khâu đột phá chiến lược; tập trung làm tốt cơ chế thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; phát triển mạnh công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng nhưng phải hết sức chú ý đến sử dụng công nghệ tiên tiến, giá trị kinh tế cao, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường; đồng thời, có cơ chế khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động như: công nghiệp chế biến nông lâm sản, may mặc, thủ công truyền thống... mà tỉnh có lợi thế; phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, nhất dịch vụ vận tải, dịch vụ phục vụ sản xuất...; đặc biệt là phát triển du lịch văn hoá, sinh thái, nghỉ dưỡng, xác định đây là một trong những mũi nhọn đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Thanh Phương