(Chinhphu.vn) - Hội thi do Đảng bộ Bộ GD&ĐT tổ chức, là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ và phong cách làm việc của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các cán bộ đảng viên Bộ GD&ĐT dự Hội thi "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh: GD&TĐ

Sáng 4/10, tại trụ sở Bộ GD&ĐT, 111 đảng viên được chọn từ 90 chi bộ trong các cơ quan Bộ tham dự Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội thi do Đảng bộ Bộ GD&ĐT tổ chức, là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ và phong cách làm việc của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội thi là điểm nhấn quan trọng trong việc cụ thể hóa, làm sâu sắc hơn các nội dung học tập làm theo Bác đối với toàn Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc.

Điểm sáng tạo của Hội thi thể hiện ở hình thức thi, gồm: Thi trắc nghiệm trên máy nhằm bảo đảm tính khách quan của Hội thi và tiết kiệm thời gian tổ chức; thi thuyết trình - yêu cầu thí sinh liên hệ bản thân đối với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cả 2 phần thi đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức tốt để thi trắc nghiệm, vừa có kỹ năng tốt trong việc viết bài thuyết trình và thể hiện.

Điểm đặc biệt của Hội thi được thể hiện ở nội dung thi sâu và rộng, đó là: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, với sự nghiệp giáo dục, với thế hệ trẻ, về đạo đức công vụ, .. và những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ chí Minh), cụ thể ở các chủ đề thuyết trình: “Vì dân” trong tư tưởng của Người; Đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng của Bác về xây dựng Đảng; Hội nhập quốc tế theo tư tưởng của Người; Học tập những điều giản dị từ Bác; Phong cách làm việc, sinh hoạt, ứng xử của Bác; Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục,…

Ban Tổ chức đã huy động lực lượng khá lớn và trưng dụng 40 máy tính, đồng thời, tiến hành xây dựng phần mềm riêng cho Hội thi này.

Hội thi có tác dụng rất tích cực với toàn Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc nói chung, với mỗi cán bộ, đảng viên và đại biểu tham dự nói riêng. Sau Hội thi, các chi bộ sẽ tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến và kết quả của Hội thi để mỗi đảng viên trong Đảng bộ làm tốt hơn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong công việc.

Lâm Hoàng