(Chinhphu.vn) - Mới đây, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05–CT/TW chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu tại Hội nghị.

3.000 đảng viên thuộc Đảng bộ Vietcombank tham gia Hội nghị thông qua hình thức truyền hình trực tuyến với điểm cầu chính tại Trụ sở chính Vietcombank, TP. Hà Nội và 74 điểm cầu trên toàn hệ thống.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Vũ Tiến Duật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  là một trong những nội dung quan trọng, là bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và người lao động. Đồng thời đề nghị các đồng chí đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu nội dung do báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018 nhằm đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Tại Hội nghị, các đại biểu và Đảng viên đã được nghe báo cáo viên là GS.TS. Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp quán triệt các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank một lần nữa khẳng định: Những nội dung được GS.TS. Hoàng Chí Bảo truyền đạt và quán triệt tại Hội nghị hết sức quan trọng, liên quan đến 3 nhóm vấn đề lớn và có liên hệ mật thiết với nhau. Bí thư Đảng ủy Vietcombank cũng cho biết sau Hội nghị này Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank sẽ yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban Lãnh đạo tiến hành triển khai thực hiện đồng thời các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) với các Nghị quyết của ngành Ngân hàng, của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng như của Đảng bộ, Ban lãnh đạo Vietcombank đã chỉ đạo và triển khai trong thời gian tới một cách hiệu quả nhất.

”Qua đợt học tập này, các đồng chí đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện triển khai và phát huy những ưu điểm, đồng thời hạn chế, chấm dứt những khuyết điểm, tồn tại của từng tổ chức, cá nhân để ngày càng hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho”, ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh.

Anh Minh