(Chinhphu.vn) - Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhà ở xã hội, hiện nay trên phạm vi toàn quốc có 157 dự án nhà ở xã hội đang được gấp rút thực hiện.

Ảnh minh họa

Theo kết quả rà soát của Bộ Xây dựng, từ nay và đến năm 2015, trong khu vực đô thị cả nước có khoảng 1.740.000 người có khó khăn về nhà ở (diện tích bình quân dưới 5 m2) và 1.715.000 công nhân có nhu cầu cần chỗ ở ổn định.

Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, cần phải xây dựng khoảng 700.000 căn hộ, đến năm 2020 sẽ tăng thêm khoảng 200.000 căn.

Một số địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội lớn như TP. Hà Nội 111.200 căn; Thành phố Hồ Chí Minh: 134.000 căn; Đà Nẵng: 16.000 căn; Đồng Nai: 95.000 căn; Bình Dương: 104.000 căn…

Các địa phương trọng điểm có nhu cầu cao về nhà ở xã hội đã lập kế hoạch phát triển nhà ở xã hội cho giai đoạn 2012-2015. Cụ thể, thành phố Hà Nội  đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đầu tư xây dựng tối thiểu khoảng 4.700.000 m2 sàn, tương đương với khoảng 100.000 căn hộ, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đầu tư xây dựng tối thiểu khoảng 2.700.000 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương với khoảng 67.000 căn hộ.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh triển khai xây dựng các dự án nhà ở xã hội để từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội của nhân dân. Tính đến nay, trên toàn quốc đã có 157 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng với quy mô 68.500 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 19.900 tỷ đồng.

Trong đó có 58 dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp với quy mô trên 33.000 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 10.900 tỷ đồng và 99 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, với quy mô xây dựng khoảng 35.500 căn hộ, với tổng mức đầu tư trên 9.000 tỷ đồng.

Toàn Thắng